Skip to main content

WELKOM IN ONZE VERWIJSPARTIJK ORTHODONTIE.

Patiënten kunnen bij ons terecht via doorverwijzing door de eigen tandarts.

Behandeling
DIAGNOSE

Eerste consultatie

Tijdens de eerste consultatie wordt kennis gemaakt met de orthodontist. Vaak zal u verwezen worden door uw tandarts maar u kan ook op eigen initiatief een afspraak maken. Tijdens dit consult wordt nagegaan wat uw wensen en verwachtingen zijn, als een orthodontische behandeling aangewezen is en wanneer deze het best kan aanvangen. Jonge patiëntjes die een vroege orthodontische behandeling nodig hebben, worden graag gezien voor de leeftijd van 9 jaar, dit in het kader van de terugbetaling.

Uitgebreid onderzoek

Een uitgebreid onderzoek is nodig om een individueel behandelplan te kunnen opstellen. Er worden digitale foto’s gemaakt van uw tanden en uw gezicht. Uw gebit wordt gescand en er worden röntgenopnames gemaakt. Met deze gegevens kan de orthodontist een concreet behandelplan maken.

Bespreking behandelplan

Eenmaal het individueel behandelplan is opgesteld, wordt u uitgenodigd voor de bespreking. Tijdens deze zittijd kan de orthodontist dit behandelplan uitgebreid toelichten: de voor- en nadelen worden besproken alsook mogelijke alternatieven, het(de) type(s) beugel(s), de duurtijd van de behandeling en de te verwachten kosten. Indien u akkoord gaat met het voorgestelde behandelplan, kunnen de nodige afspraken worden gemaakt. Tijdens deze zittijd worden ook de nodige formulieren voor de mutualiteit meegegeven.

ACTIEVE FASE

Plaatsen beugel (vast en/of uitneembaar)

De orthodontische behandeling start met het plaatsen van een vaste dan wel losse beugel, afhankelijk van het vooropgestelde behandelplan. Vervolgafspraken worden gemaakt om de 4 à 6 weken voor activatie en aanpassingen aan de apparatuur. Een goede medewerking en het nakomen van deze afspraken is belangrijk om de behandeling vlot te laten verlopen. Tijdens de orthodontische behandeling is het belangrijk om de 6-maandelijkse controles bij uw tandarts niet te vergeten.

Poetsinstructies

Een mooi en goed eindresultaat staat of valt met een goede mondhygiëne! Vooraleer de orthodontische behandeling kan van start gaan moeten de tanden en de mond proper en gezond zijn. Tijdens de behandeling zal u merken dat het dragen van een beugel een extra inspanning vraagt om de tanden als het tandvlees proper en gezond te houden. Poetsinstructies zullen dan ook uitgebreid meegedeeld worden bij de start als tijdens de orthodontische behandeling.

RETENTIEFASE

Wanneer de actieve behandeling werd beëindigd, wordt een vaste retentiedraad gekleefd aan de binnenzijde van de voorste tanden. Deze draad vermijdt dat de tanden kunnen gaan schuiven. Additioneel wordt ook een uitneembare nachtbeugel voorzien, hiervan bestaan verschillende types. Wanneer de retentiedraad loskomt of de nachtbeugel niet meer past, neemt u best zo snel mogelijk contact met ons op. Zo wordt vermeden dat de tanden de vrijheid krijgen om te gaan schuiven naar een ongewenste positie.

TARIEVEN

Onze praktijk is gedeconventioneerd. Na een eerste onderzoek wordt u steeds ingelicht over het verloop alsook de kosten van de te doorlopen behandeling. Betaling kan contant of met bancontact.