Skip to main content

Charlotte Marechal studeerde in 2017 af als algemeen tandarts aan de KU Leuven.

Daarna volgde Charlotte een 4 jaar durende voltijdse specialisatie-opleiding orthodontie aan de Universiteit Gent, waar zij in 2021 de beroepstitel Tandarts-specialist in de Orthodontie behaalde.

ORTHODONTIST