Skip to main content

WELKOM IN ONZE VERWIJSPRAKTIJK ENDODONTIE.

Patiënten kunnen bij ons terecht via doorverwijzing door de eigen tandarts voor wortelkanaalbehandeling.

Behandeling Endodontie
CONSULTATIE

Na een kennismaking wordt een gericht mondonderzoek uitgevoerd. Aanvullend worden mogelijks ook röntgenopnames gemaakt. Dit alles om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen voor een correcte diagnose.

De verkregen informatie wordt meteen met u besproken en een voorstel tot behandelplan wordt met u overlegd. Ook wordt een prijsraming opgemaakt voor de behandelkost. Een afspraak tot behandeling kan hieropvolgend worden gemaakt.

BEHANDELING

De behandeling kan bestaan uit een wortelkanaalbehandeling, of wanneer een vorige behandeling niet tot genezing heeft geleid of een nieuw probleem is opgetreden, een wortelkanaalherbehandeling. De behandeling kan tot slot ook een kleine chirurgische ingreep zijn.

De behandelde tand wordt steeds voorzien van een goede vulling of opbouw, of een goede tijdelijke voorziening. Bij complexe behandelingen kan een vervolgafspraak noodzakelijk zijn.

NAZORG

Wij informeren de eigen tandarts steeds van de door ons uitgevoerde behandeling. Indien nodig zal uw eigen tandarts verder voorzien van vulling of kroon- en brugwerk. Wij volgen in nauw overleg met uw tandarts graag de genezing op.

TARIEVEN

Onze praktijk is gedeconventioneerd. Na een eerste onderzoek wordt u steeds ingelicht over het verloop alsook de kosten van de te doorlopen behandeling. Betaling kan contant of met bancontact.