Skip to main content

AFSPRAKEN

Een afspraak maken of wijzigen kan enkel telefonisch op telefoonnummer 050 95 01 55.
Wij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 9u - 12u & tussen 14u - 18u.

Indien u de afspraak niet kan nakomen, vragen wij u de afspraak zo snel mogelijk telefonisch te verwittigen zodat we andere mensen kunnen helpen in de vrijgekomen tijd. Bij het laattijdig annuleren (minder dan 24h voordien) kan een forfaitair bedrag aangerekend worden.

WACHTDIENST

De Wachtdienst Algemeen Tandarts verzorgt in gans Vlaanderen een wachtdienst. Deze dienst is enkel toegankelijk voor dringende gevallen en levert dus uitsluitend een noodbehandeling. Dit in weekends en op feestdagen tussen 9u en 18u oproep: 1,5 euro per minuut.

De Wachtdienst orthodontie is te bereikbaar op zaterdag, zondag en op feestdagen op het nummer 070/ 22 20 88 van 10-12u. Een oproep kost 0,30 euro per minuut.

CONTACTGEGEVENS

Groenestraat 96
8210 Zedelgem
info@miso-care.be

T 050 95 01 55